Alle scholen dicht tot aan de paasvakantie

  • 26 maart 2021

Ook in Huldenberg gaan de gemeentelijke basisscholen vanaf maandag 29 maart volledig dicht: lagere school én kleuterschool. Die beslissing namen de schooldirecties in samenspraak met het lokaal bestuur. Alle lesactiviteiten in GBS Den Elzas (Huldenberg en Loonbeek), GBS De Letterboom (Ottenburg) en GBS Spring-in-‘t-Veldeke (Sint-Agatha-Rode) worden dus opgeschort tot aan de paasvakantie. Er is beperkt opvang voorzien voor wie geen andere oplossing heeft. Diezelfde regeling is ook in Neerijse getroffen voor Vrije Basisschool De Bolster.

Deze maatregelen komen er in het belang van iedereen. Schoolpersoneel, leerlingen, ouders: het is voor iedereen zaak om onze contacten zo veel mogelijk te beperken. De cijfers evolueren niet goed – niet alleen in Huldenberg maar in heel Vlaanderen. Vandaar dan ook het belang om alle maatregelen goed te blijven opvolgen – ook al nodigen het mooie weer en de vakantieperiode uit tot andere dingen. Mondneusmaskers, afstand houden, handhygiëne, geen bubbels mengen… blijven aan de orde.

Meer info: www.info-coronavirus.be/nl