Mobiliteitsplan

In het kader van het mobiliteitsconvenant werd door de gemeente Huldenberg een mobiliteitsplan opgemaakt. Het mobiliteitsplan vormt de beleidsmatige basis voor het realiseren van een duurzame mobiliteit. 

Het opstellen van het mobiliteitsplan verliep in drie fasen: 

Oriëntatiefase 

De visies van de verschillende beleidsactoren, die betrokken zijn bij het mobiliteitsbeleid, werden geconfronteerd met de beschikbare plannen en studies. Dat leverde een aantal effectieve problemen en knelpunten op. Aan de hand van die probleemstelling werd het verdere onderzoek gedefinieerd. 

De verkenningsnota werd conform verklaard door de auditcommissie op 11 mei 2012.

Opbouw van het plan 

Er werd bijkomend onderzoek verricht en een aantal scenario's ontwikkeld rond ‘duurzame mobiliteit'. De verschillende scenario’s werden tegenover elkaar afgewogen waarna een voorkeurscenario werd geselecteerd.

De uitwerkingsnota werd conform verklaard door de gemeentelijke begeleidingscommissie op 26 november 2013.

Beleidsplan 

In de laatste fase werd het voorkeurscenario verder uitgewerkt tot een volwaardig beleidsplan. Dit plan schetst de krachtlijnen van de diverse actiedomeinen. Hieraan werd eveneens een actieprogramma gekoppeld met daarbij aansluitend een voorstel voor monitoring en evaluatie.

Vervolgens toetste de auditcommissie het beleidsplan aan de principes van een duurzame mobiliteit. 

Uiteindelijk werd het gemeentelijk mobiliteitsplan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2014.

pdf bestandMobiliteitsplan.pdf (7.76 MB)

Contact

Mobiliteit
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.