Deontologische code voor mandatarissen

pdf bestandDeontologische code voor lokale mandatarissen (396 kB)

De deontologische code voor lokale mandatarissen is van toepassing op de:

- leden van de gemeente- en OCMW-raad;

- de leden van het college van burgemeester en schepenen en vast bureau;

- de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

Contact

Algemeen directeur
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.