Gemeente- en OCMW-raad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Samen met het college van Burgemeester & Schepenen bestuurt het de gemeente. De 21 gemeenteraadsleden worden voor een termijn van zes jaar verkozen en ze vergaderen een tiental keer per jaar in openbare vergaderingen.

De gemeenteraad vergadert in principe elke laatste donderdag van de maand behalve in juli en augustus. De algemeen directeur woont deze vergaderingen bij en stelt het verslag ervan op. U vindt de agenda vanaf acht dagen voor de gemeenteraad op de website.

De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad en vergadert telkens na de gemeenteraad.

 

Agenda's, besluitenlijsten en uittreksels

Geluidsopnames

Huishoudelijke reglementen

Leden gemeente- en OCMW-raad

 

Contact

Algemeen directeur
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.