Schepencollege en Vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen, ook wel schepencollege genoemd, is het uitvoerende orgaan van de gemeente. Het vast bureau is het uitvoerende orgaan van het OCMW en is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur ervan. 

Sinds 1 januari 2019 zijn de leden van het college van burgemeester en schepenen dezelfde personen als de leden van het vast bureau.

Elke donderdag vergaderen het schepencollege en het vast bureau in gesloten zitting. De algemeen directeur neemt deel aan deze vergadering en is verantwoordelijk voor het verslag ervan.

Beslissingen schepencollege, vast bureau en burgemeester

Samenstelling

Contact

Algemeen directeur
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.