Brandweerpost Overijse binnenkort via dispatching voor heel Vlaams-Brabant

  • 4 mei 2021

De brandweerpost Overijse maakt deel uit van Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant). Die zal binnenkort worden aangestuurd door een provinciale dispatching in samenwerking met Brandweerzone Vlaams-Brabant West. Die dispatching zal de brandweer binnen heel de provincie aansturen. De lokale brandweerpost van Overijse zal dan ook niet meer rechtstreeks bereikbaar zijn voor dringende hulp. Tijdens de kantooruren blijven de administratieve dienst en de dienst brandpreventie wel bereikbaar.

4 mei = Internationale Dag van de Brandweer: wij plakken aan elkaar, ook als het moeilijk wordt. Let's stick together. 

Bel 112 in geval van nood

Wat verandert er concreet als je nood hebt aan bijstand van de brandweer of een ziekenwagen? Eigenlijk verandert er zeer weinig tot niets. Het is al lang zo dat je jouw vraag om bijstand of hulp moet richten aan de noodcentrale 112. Die verzamelt de nodige info, alarmeert de juiste brandweerdispatching en geeft alle verzamelde info door. Voor de medische hulpverlening stuurt de noodcentrale 112 zelf de snelste ziekenwagen uit. Dat laatste omwille van het feit dat dringende medische hulpverlening niet alleen door de brandweer wordt opgenomen. Ongeveer 15% van het dringend medisch ziekenvervoer wordt uitgevoerd door privé-bedrijven.

Snellere dispatching

Wat verandert er dan wel? De garantie dat altijd de snelste brandweerbijstand wordt uitgestuurd vergroot aanzienlijk. Dat komt omdat de nieuwe dispatching een totaaloverzicht heeft van de beschikbare mensen en materieel van de 17 brandweerposten in Vlaams-Brabant. Op basis daarvan en in functie van de locatie van het incident kunnen de nodige middelen vanuit een of meerdere brandweerposten gelijktijdig uitgestuurd worden. Concreet zullen beide brandweerzones veel nauwer samenwerken binnen de provinciegrenzen. En van die evolutie heb je alleen maar baat op de momenten dat jij of jouw familie in een noodsituatie zitten.

Blijf aan de lijn

Uiteraard ben je zelf ook een zeer belangrijke actor in het gegeven of een noodsituatie efficiënt wordt aangepakt. Alles begint bij de melding. Die moet meteen op de juiste plek terechtkomen én de juiste informatie bevatten (aard van de noodsituatie, adres, aantal slachtoffers/betrokkenen, type gebouw...). Daarom is het van levensbelang dat je voor dringende bijstand van de brandweer of ziekenwagen altijd het nummer 112 belt. Op bepaalde momenten kan het druk zijn bij de noodcentrale 112 en kom je in een wachtrij te staan. Belangrijk is dat je dan aan de lijn blijft tot een operator jouw oproep kan aannemen, anders kom je opnieuw aan het begin van de wachtlijst te staan.

 

communicatie 112

Voor algemene informatie en brandpreventie:

Brandweerpost Overijse
Schavei 77, 3090 Overijse
02 781 18 10 (kantooruren)
brandweerpost.overijse@hvzoost.be 
brandpreventie.overijse@hvzoost.be
www.hvzoost.be