Aangifte van een verhuis naar het buitenland

Beschrijving

Als u naar het buitenland verhuist, moet u dit melden aan uw gemeente.

Voorwaarden

U verhuist effectief naar het buitenland.

Procedure

Als u naar het buitenland verhuist vanuit Huldenberg, moet u dit melden bij de dienst Burgerzaken. U doet dit ten laatste de dag voor uw vertrek naar het buitenland. Vraagt u geen uitschrijving, kan u van ambtswege geschrapt worden. 

  • De aangifte kan gebeuren door een meerderjarige of door de referentiepersoon (gezinshoofd) van het gezin. 
  • Als een minderjarige naar het buitenland verhuist, moet iemand die het ouderlijke gezag uitoefent hem bij de aangifte bijstaan.
  • U kan een uitschrijving ook via mail doorgeven, u dient wel alle informatie (o.a nieuw adres in het buitenland) door te geven en een kopie (recto verso) van de identiteitskaarten van ALLE gezinsleden die moeten worden uitgeschreven. 
  • Via het e-loket.

Na de aangifte ontvangt u een document waarmee u zich op het gemeentehuis, de ambassade of het consulaat van de nieuwe woonplaats moet aanbieden. (Model 8)

U brengt alle identiteitskaarten van het gezin mee, alsook de pincodes. Op de Belgische identiteitskaarten wordt de afschrijving op de identiteitskaart ingebracht met de pincode. Vreemdelingenkaarten worden ingetrokken en dienen te worden binnengebracht of per post (aangetekend) teruggestuurd te worden naar de dienst Burgerzaken.

Als u nog documenten of identiteitsbewijzen nodig hebt, die moeten afgedrukt of aangemaakt worden, moet u deze eerst aanvragen vóór u zich uitschrijft.

Nodig

  • adres in het buitenland
  • identiteitskaart van elk lid van het gezin boven de 12 jaar
  • bijbehorende puk- en pincode

Contact

Burgerzaken
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.