(Akte van) Voornaamsverandering

Beschrijving

Als u een grondige reden hebt, kunt u uw voornaam laten wijzigen. De gemeente is bevoegd voor een voornaamswijziging. Om uw familienaam te veranderen, dan moet u een procedure bij de dienst Naamsverandering, Overheidsdienst Justitie opstarten.

Als u de procedure hebt doorlopen, kan u een akte van voornaamsverandering bekomen. 

De akte van voornaamsverandering vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de betrokkene
 • de nieuwe voornaam van de betrokkene.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de akte van voornaamsverandering aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Voor akten van voornaamsverandering wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • uzelf
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • uw erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen:

 • via het e-loket: u kan kiezen om het te ontvangen per e-mail of per post. Uw aanvraag wordt binnen de drie werkdagen behandeld.
 • of via de attestenpagina van 'Mijn Burgerprofiel'.

Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert uw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kunt u het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Bedrag

Het aanvragen van de akte is gratis.

Opstart procedure voornaamsverandering: €180

Contact voor aanvragen

Burgerzaken
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.

Contact voor afhalen

Onthaal
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
02 688 30 40
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.