Akte verklaring gerechtelijke afwezigheid

Beschrijving

De rechtbank van eerste aanleg kan een persoon afwezig verklaren:

  • Wanneer er vijf jaar verlopen zijn sinds het vonnis van ‘vermoeden van afwezigheid’. 
  • Wanneer er zeven jaar verlopen zijn sinds men voor het laatst nieuws ontvangen heeft van de vermiste.

De beslissing wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand en heeft vanaf die datum dezelfde gevolgen als een overlijden.

Dat betekent:

  • vrijkomen van de erfenis 
  • ontbinding van het huwelijk 
  • openvallen van de voogdij over de minderjarige kinderen als de andere ouder overleden is 

Bedrag

gratis

Contact voor aanvragen

Burgerzaken
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.

Contact voor afhalen

Onthaal
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
02 688 30 40
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.