Vrij onderwijs

Vrije basisschool De Bolster in Neerijse

Een zorgzame school met een familiale sfeer waar elk kind met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen kwaliteitsvol onderwijs kan genieten. In een veilige en groene omgeving groeien kinderen in leren en leven, begeleid door een sterke ploeg enthousiaste leerkrachten, geïnspireerd door de christelijke waarden. Meer informatie over deze visies en het pedagogisch project vind je op de website.

Centrum Ganspoel vzw
Buitengewoon basis- en secundair onderwijs
type 6 visueel en visueel meervoudige beperkingen

Voor de kleuters en kinderen van de lagere school die (semi-)residentieel in het centrum begeleid worden, organiseert Centrum Ganspoel buitengewoon basisonderwijs. Voor de jongeren die in het centrum verblijven, wordt op de campus buitengewoon secundair onderwijs georganiseerd. Het buitengewoon onderwijs onderscheidt zich van het gewoon onderwijs door de specifieke benadering via het werken in kleine klasgroepen en het werken volgens de ontwikkelingsmogelijkheden, tempo, noden aangepast aan de leerling, het gebruik van specifieke onderwijsmethoden, aangepaste didactische materialen, hulpmiddelen en omgeving, de nauwe samenwerking met logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en orthopedagogen. Het ondersteuningsteam (team van leerkrachten) begeleidt ook kinderen met een visuele beperking in de gewone kleuterschool en de lagere school. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de leerling, de school, de ouders en het CLB. Via het AMBO-project (ambulante begeleiding Buitengewoon Onderwijs buiten type 6) begeleidt Centrum Ganspoel leerlingen in andere types Buitengewoon Basisonderwijs.

Vrije Basisschool De Bolster Neerijse
Dorpsstraat 48
3040 Neerijse
België
Buitengewoon Basisonderwijs Centrum Ganspoel
Ganspoel 2
3040 Huldenberg
België