Mantelzorg

mantelzorg

Info en ervaringen delen?

Het lokaal bestuur blijft inzetten op het waarderen en versterken van mantelzorgers. Zodra de coronamaatregelen dat opnieuw toelaten, willen we infomomenten en vorming aanbieden én de lokale mantelzorgers ook samenbrengen. Door dat sociaal contact kunnen mantelzorgers hun zorgen en ervaringen delen en ventileren. Achter de schermen denken we hierover na. Ben je zelf mantelzorger en heb je voorstellen of ideeën? Laat het ons weten!

Gemeentelijke mantelzorgpremie

De mantelzorgpremie van het lokaal bestuur van Huldenberg is een tegemoetkoming van € 50 per maand voor personen die een familielid of kennis verzorgen die tijdelijk of permanent zorgbehoevend is en die niet de eigen partner is, noch de eigen ouders of grootouders.

Laat je erkennen als mantelzorger door je ziekenfonds

Sinds 1 september 2020 kan je als mantelzorger een erkenningsattest aanvragen bij je ziekenfonds. Dit erkenningsattest voor mantelzorgers staat ook bekend als het mantelzorgattest of het mantelzorgstatuut. De erkenning als mantelzorger bij het ziekenfonds staat volledig los van het recht op een (lokale) premie.

Mantelzorgbeleid

Mantelzorgers vinden en bereiken, versterken, verlichten en verbinden: dat zijn de krachtlijnen van het mantelzorgbeleid dat de OCMW-raad van Huldenberg in september 2020 goedkeurde.

pdf bestandMantelzorgbeleid (240920) (132 kB)

pdf bestandOCMW-raad_uittreksel_Mantelzorgbeleid.pdf (413 kB)

Nuttige info

Steunpunt Mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg vzw is een vereniging voor mantelzorgers en zorgvragers met informatie over het complexe zorglandschap. De vzw organiseert vormingen en activiteiten om mantelzorgers en zorgvragers te ondersteunen en verdedigt hun belangen.
steunpuntmantelzorg.be

Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

​​​​​​​​​Het online trefpunt voor mantelzorgers en zij die met hen samenwerken. Hier verzamelen en verbinden we actuele kennis en informatie over mantelzorg. Je staat er als mantelzorger niet alleen voor!​​
mantelzorgers.be

Voor een zieke zorgen

Valt iemand uit uw omgeving ziek? Misschien moet u voor hem of haar zorgen? Maar hoe kunt u dat als u zelf misschien nog werkt, of als u zelf een gezin hebt? Op deze overzichtspagina van de Vlaamse overheid vind je heel wat nuttige info.
vlaanderen.be/voor-een-zieke-zorgen

Mozaïek

Mozaïek Praatcafe Dementie Druivenstreek wil mantelzorgers, families, alle geïnteresseerden, soms personen met dementie zelf samenbrengen. Wij willen zoveel mogelijk informatie opzoeken en verspreiden om dementie bespreekbaar te maken.
mozaiekdruivenstreek.be

Er hangt een mantel om mijn schouders. 
Een mantel der liefde voor mijn medemens. 

De mantel zit vol goede zorgen. 
Maar ook met angst voor de dag van morgen. 

Soms is de mantel te zwaar voor mij alleen.
Ik ben dan zo moe maar kan nergens heen. 

Op dat soort dagen zit ik mij af te vragen. 
Is er iemand die voor mij de mantel even zou willen dragen?

Hanny Otten

Contact

Lokaal Dienstencentrum 't Pijlijser
R. Borremansstraat 2
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.