Lokaal dienstencentrum ’t Pijlijser blijft bouwen aan sterk sociaal netwerk

  • 10 mei 2021

Het jaarverslag 2020 van ons lokaal dienstencentrum is op donderdag 29 april goedgekeurd door de OCMW-raad. Het was in alle opzichten een uitzonderlijk jaar. Een jaar waarin het lokaal dienstencentrum door de coronacrisis genoodzaakt was over te schakelen naar een alternatieve werking.

Eenzaamheid bestrijden en zoveel mogelijk contact houden met de mensen thuis stonden daarbij centraal. Er ontpopten zich mooie initiatieven: belrondes, stoepbezoeken door zorgambassadeurs en een vrijwilligerswerking voor boodschappen en om de hond uit te laten. Stuk voor stuk acties waarmee het lokaal dienstencentrum naar buiten trad en alvast verdere stappen zette in de uitbouw van zijn buurtgerichte werking.

We kijken met trots terug op de grote golf van solidariteit, met vele nieuwe vrijwilligers uit alle deelgemeenten.  Dat creëert nieuwe mogelijkheden voor de toekomst op het vlak van burenhulp. Het lokaal dienstencentrum wil deze werking dan ook verduurzamen en het contact warm houden met de vele inwoners die mee in dit verhaal stapten.

Ook in de toekomst wil het lokaal dienstencentrum verder inzetten op buurtgerichte zorg.  Samenwerking met de verschillende zorgactoren én overleg met de plaatselijke verenigingen zullen daarbij cruciaal zijn.

Je vind het volledige jaarverslag en meer info op huldenberg.be/dienstencentrum.