News

fietsenstalling
  • 10 september 2021

WK Fandorp: help mee als vrijwilliger

Help jij graag mee om van de doortocht van het WK in Huldenberg één groot succes te maken? Stroop dan de mouwen op en word vrijwilliger. Per blok van vier uur dat je meedraait, kan je 35 euro bijverdienen.
Logo Vlaamse regering
  • 25 augustus 2021

VLAREM-wijziging met betrekking tot het beleid rond omgevingslawaai

Het Departement Omgeving organiseert een publieke raadpleging bij een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering waarmee richtlijn 2020/367 (bepalingsmethoden voor schadelijke effecten van omgevingslawaai) wordt omgezet in VLAREM II, en waarmee
digitale atlas
  • 6 september 2021

Openbaar onderzoek: digitale atlas onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen goed met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. Het uitvoeringsbesluit regelt:
rookstopcursus
  • 26 augustus 2021

Rookstopcursus in Huldenberg: start op 22 september

Stoppen met roken? Je beste stoppoging ooit
fietsers
  • 17 augustus 2021

Commerciële activiteiten bij doortocht WK Wielrennen: alleen met vergunning

Van donderdag 23 tot en met zondag 26 september 2021 doet het WK Wielrennen Huldenberg aan. De wegritten voor U23 Mannen, Elite Vrouwen en Elite Mannen en de officiële toertocht komen dan door onze gemeente.
daan
  • 6 september 2021

WK Fandorp: gratis feestprogramma voor iedereen

De doortocht van het WK Wielrennen in Huldenberg betekent ook het startschot van een fantastische feestvierdaagse voor Huldenbergenaren én wereldburgers. De overkoepelende vzw heeft een tjokvol programma klaar met gratis activiteiten.
Logo Agentschap Natuur en Bos
  • 26 augustus 2021

Oproep voor kandidaatstelling voor overname van het beheer van percelen van Natuur en Bos

Het Agentschap Natuur en Bos wenst het beheer van een aantal percelen over te dragen en doet hiervoor een oproep tot kandidaatstelling. Voor Huldenberg gaat het om drie percelen rond de Doode Bemde en de Langerodevijver in Neerijse.
vis
  • 12 augustus 2021

Publieke inspraak over het plan-MER in het kader van het Belgisch programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2021-2027

Het Belgisch Programma wordt opgesteld door de Vlaamse en Waalse overheden die in hun regio verantwoordelijk zijn voor de zeevisserij en de aquacultuur.