Opleiding voor burenbemiddelaars

  • 16 april 2021

Schuilt er een bemiddelaar in jou? Eind april kan je starten met een opleiding van zes dagen tot burenbemiddelaar in het provinciehuis in Leuven. De opleiding wordt georganiseerd het PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding).

Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie en het oplossen van conflicten tussen buren via de methodiek van bemiddeling. Kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen en problemen kunnen de sfeer en de leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden. De meeste conflicten gaan over geluidsoverlast, overlast door huisdieren (blaffende hond), geluidshinder door kinderen, tuinproblemen (overhangende takken, onkruid, afvalverbranding), zwerfvuil, rondslingerende rommel, geurhinder, enz. Het bemiddelingsgesprek gebeurt door twee goed opgeleide vrijwilligers. Zij worden hierbij door de lokale of provinciale coördinator burenbemiddeling begeleid en ondersteund.  

De (vrijwillige) burenbemiddelaar beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden, is integer en discreet en in staat om een neutrale, objectieve houding aan te nemen. Het opleidingsniveau is daarbij niet belangrijk. Kennis over de werking van gemeente, politie en justitie is nuttig, maar is geen absolute noodzaak.

De vrijwilliger of doorverwijzer moet bereid zijn alle zes opleidingsdagen te volgen en nadien tijd vrijmaken voor het project burenbemiddeling. Vooraf is er een verkenningsgesprek waarin de wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst en gepeild naar de motivatie van de kandidaat.

Wie geïnteresseerd is in deze vorming en zich geroepen voelt om een persoonlijke bijdrage te leveren aan een beter samenleven kan een aanvraag indienen. Zie ook www.vlaamsbrabant.be/pivo (bestuursschool – vaardigheden) of www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling. Meer informatie kan je vragen via e-mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be of telefonisch 016 26 78 41.

De opleiding is gepland op:

  • Vrijdag 23 april
  • Vrijdag 30 april
  • Vrijdag 7 mei
  • Woensdag 12 mei
  • Donderdag 20 mei
  • Vrijdag 28 mei

Gelet op de maatregelen bestaat de kans dat het theoretische gedeelte van de opleiding deels online plaats vindt.

Inschrijven kan na aanvraag via e-mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be. Je ontvangt bijkomende informatie en een uitnodiging voor een verkenningsgesprek. Na dit gesprek word je al dan niet toegelaten tot de opleiding.