Participatie

paraadt banner

Hoe krijg je als inwoner van Huldenberg inspraak in het beleid? Dat staat uitgetekend in het participatiereglement dat in april 2020 groen licht kreeg van de gemeente- en OCMW-raad. Dat reglement kwam er niet zomaar: na een publieke oproep adviseerden de dertien leden van de allereerste Paraadt - de Paraadt Participatiereglement - het lokaal bestuur over kwesties als de genderverhouding, de rol van mandatarissen of gemeenteambtenaren, de vergaderfrequentie…

Dat betekent dat de weg helemaal open ligt voor verschillende participatieve trajecten: van de doorstart van de bestaande adviesraden – cultuur, sport en jeugd – tot nieuwe initiatieven zoals burgerpanels rond mondiaal beleid of de vergroening van het centrum van Huldenberg.

Naast bermbeheer en trage wegen wil dit burgerpanel werken rond alles wat met milieu en natuur in de gemeente te maken heeft.
Brainstorm mee over extra bestemmingen voor onze kerken.
Buurt- en andere bewoners, lokale handelaars, schoolgaande jeugd, marktkramers en andere ‘gebruikers’ van het Gemeenteplein...
Overleg- en adviesforum rond mondiale thema's zoals globalisering, klimaat, migratie, ontwikkelingssamenwerking en fair trade.
De cultuurraad is hét overleg- en samenwerkingsplatform van iedereen die lokaal bezig is met cultuur in de breedste zin.
De jeugdraad is het contactpunt voor alle jongeren van Huldenberg. Hij geeft autonoom advies over het jeugdbeleid.
De sportraad adviseert over het lokale sportbeleid. Hij staat midden in het overleg en de samenwerking tussen de verenigingen.
Levens redden via preventie. Dat is de ambitie van deze Paraadt, een doorstart van de vroegere gezondheidsraad.
Een overlegplatform tussen de gemeente en de lokale aanbieders van kinderopvang
Adviesorgaan van het lokaal dienstencentrum 't Pijlijser
Burgerpanel dat zich over de opmaak en evaluatie van het participatiereglement buigt.

Participatiekalender

ma di wo do vr za zo
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Contact

Participatie
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.
Van 18 oktober 2019 tot 11 november 2019 organiseerde het lokaal bestuur een online bevraging onder de inwoners van Huldenberg.