Vacature: afdelingshoofd Vrije Tijd en Zorg

 • 29 maart 2021

Afdelingshoofd Vrije tijd en Zorg: voltijds, statutair (A1a-A3a)

De afdeling Vrije Tijd en Zorg stuurt, begeleidt en coördineert het lokale welzijns-, zorg- en vrijetijdsbeleid. Binnen de afdeling zoekt men naar een optimale afstemming tussen diverse actoren in het brede vrijetijds- en welzijnsveld en wordt een kwalitatief zorg- en vrijetijdsaanbod ontwikkeld. De afdeling speelt een sleutelrol binnen het opzetten van een zorgzame buurtwerking.

Je functie

 • Je werkt onder leiding van de algemeen directeur.
 • Je maakt deel uit van het managementteam.
 • Je geeft leiding aan de (hoofd)deskundigen van de afdeling.

Je diploma

Je hebt een masterdiploma: een diploma van het universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Je profiel

De kandidaten dienen te beschikken over de nodige competenties en persoonlijke kwaliteiten om de beoogde functie optimaal te kunnen invullen.

Wij bieden

 • Minimum geïndexeerde bruto maandwedde voor een voltijdse functie (A1a) met 0 jaren geldelijke anciënniteit: € 3.170. Maximum bruto maandwedde voor een voltijdse functie (A3a): € 5.578,45.
  • Beroepservaring bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.
  • Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 6 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.
 • Voor elke gepresteerde arbeidsdag ontvang je een maaltijdcheque van € 8.
 • Je krijgt als voltijds personeelslid jaarlijks ecocheques ter waarde van € 200.
 • Alle personeelsleden krijgen jaarlijks een lokale handelaarsbon € 40.
 • Abonnementen van het openbaar vervoer worden volledig terugbetaald. Kom je liever met de fiets naar het werk? Dan krijg je een fietspremie van 0,24 euro/km van en naar het werk.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Aansluiting tot de gemeenschappelijk sociale dienst voor lokale besturen (GSD-V) met verschillende voordelen: kortingen in winkelketens, pretparken, voordelige vakantiemogelijkheden, tussenkomst bij medische kosten, premies bij belangrijke levensgebeurtenissen...
 • Minstens 35 verlofdagen op jaarbasis.

Geïnteresseerd / Meer informatie

 • Bekijk de volledige functie- en profielbeschrijving:
  pdf bestandFunctiebeschrijving afdelingshoofd Vrije Tijd en Zorg A1-3 (629 kB)

 • Voor verdere inlichtingen over onder meer de loonvoorwaarden kan je terecht op de personeelsdienst van de gemeente: 02 302 43 21 of personeelsdienst@huldenberg.be.

 • Solliciteer via het sollicitatieformulier op de website of stuur je sollicitatie met je cv en de nodige bewijsstukken (bewijs goed gedrag en zeden) ten laatste op 22 april 2021 per aangetekend schrijven (de poststempel geldt als bewijs) naar College van burgemeester en schepenen, Lokaal bestuur Huldenberg, Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg.  Je kan deze ook op de personeelsdienst komen afgeven tegen ontvangstbewijs of via e-mail: personeelsdienst@huldenberg.be

Procedure

 • Op 30 april krijg je een schriftelijke proef toegestuurd die je moet inleveren op 3 mei.
 • De andere selectieproeven vinden plaats op 12 en 17 mei.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd van 1 jaar.

Contact

Personeelsdienst
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.