Vacature: diensthoofd Omgeving

 • 29 maart 2021

Diensthoofd Omgeving: voltijds, contract van onbepaalde duur (A1a-A3a)

De dienst Omgeving staat in voor de ontwikkeling en opvolging van de diverse plannen m.b.t. stedenbouw, ruimtelijke ordening en milieu, met als doel de ruimtelijke samenhang binnen de gemeente te verbeteren. Tevens staat de dienst in voor het verstrekken van de nodige informatie aan de burger en de aflevering en opvolging van de omgevingsvergunningen.

Je functie

 • Je werkt onder leiding van het afdelingshoofd Grondgebiedzaken.
 • Je coördineert en geeft leiding aan de medewerkers van de dienst Omgeving.

Je diploma

Je hebt een masterdiploma: een diploma van het universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Je profiel

De kandidaten dienen te beschikken over de nodige competenties en persoonlijke kwaliteiten om de beoogde functie optimaal te kunnen invullen.

Wij bieden

 • Minimum geïndexeerde bruto maandwedde voor een voltijdse functie (A1a) met 0 jaren geldelijke anciënniteit: € 3.170. Maximum bruto maandwedde voor een voltijdse functie (A3a): € 5.578,45.
  • Beroepservaring bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.
  • Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 6 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.
 • Voor elke gepresteerde arbeidsdag ontvang je een maaltijdcheque van € 8.
 • Je krijgt als voltijds personeelslid jaarlijks ecocheques ter waarde van € 200.
 • Alle personeelsleden krijgen jaarlijks een lokale handelaarsbon € 40.
 • Abonnementen van het openbaar vervoer worden volledig terugbetaald. Kom je liever met de fiets naar het werk? Dan krijg je een fietspremie van 0,24 euro/km van en naar het werk.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Aansluiting tot de gemeenschappelijk sociale dienst voor lokale besturen (GSD-V) met verschillende voordelen: kortingen in winkelketens, pretparken, voordelige vakantiemogelijkheden, tussenkomst bij medische kosten, premies bij belangrijke levensgebeurtenissen...
 • Minstens 35 verlofdagen op jaarbasis.

Geïnteresseerd / Meer informatie

 • Bekijk de volledige functie- en profielbeschrijving:
  pdf bestandFunctiebeschrijving diensthoofd Omgeving A1-3 (282 kB)

 • Voor verdere inlichtingen over onder meer de loonvoorwaarden kan je terecht op de personeelsdienst van de gemeente: 02 302 43 21 of personeelsdienst@huldenberg.be.

 • Solliciteer via het sollicitatieformulier op de website of stuur je sollicitatie met je cv en de nodige bewijsstukken (bewijs goed gedrag en zeden) ten laatste op 24 mei 2021 per aangetekend schrijven (de poststempel geldt als bewijs) naar College van burgemeester en schepenen, Lokaal bestuur Huldenberg, Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg.  Je kan deze ook op de personeelsdienst komen afgeven tegen ontvangstbewijs of via e-mail: personeelsdienst@huldenberg.be

 

Er wordt een wervingsreserve aangelegd van 1 jaar.

Contact

Personeelsdienst
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg
België
Mail of bel ons voor een afspraak tijdens de kantooruren.