Vacature: technisch assistent schoonmaak (D1-D3)

 • 12 maart 2021

Het lokaal bestuur van Huldenberg werft een technisch assistent schoonmaak aan (m/v) voor een voltijdse functie. Het gaat om een contract van onbepaalde duur (niveau D1-D3).

Functie

Je werkt onder de functionele leiding van de schooldirectie en staat in voor de dagelijkse schoonmaak en het onderhoud van de school en de gemeentegebouwen. 

Diploma

geen diplomavereisten

Profiel

De kandidaten dienen te beschikken over de nodige competenties en persoonlijke kwaliteiten om de beoogde functie optimaal te kunnen invullen. Je bent vertrouwd met moderne poetstechnieken.

Aanbod

 • De minimum geïndexeerde bruto maandwedde voor een voltijdse functie op D1 aan 0 jaren geldelijke anciënniteit: € 1.929,61. De maximum bruto maandwedde voor een voltijdse functie op niveau D3: € 3.003,23.
  Beroepservaring bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.
  Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 6 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.
 • maaltijdcheque van € 8 voor elke gepresteerde arbeidsdag
 • jaarlijks ecocheques ter waarde van € 200
 • jaarlijks lokale geschenkbon ter waarde van € 40
 • Abonnementen van het openbaar vervoer worden volledig terugbetaald. Kom je liever met de fiets naar het werk? Dan krijg je een fietspremie van € 0,24/km van en naar het werk.
 • tweede pensioenpijler
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • aansluiting tot de gemeenschappelijk sociale dienst voor lokale besturen (GSD-V) met verschillende voordelen (kortingen in winkelketens, pretparken, voordelige vakantiemogelijkheden, tussenkomst bij medische kosten, premies bij belangrijke levensgebeurtenissen...)
 • minstens 35 verlofdagen op jaarbasis

Er wordt een wervingsreserve aangelegd van 1 jaar.

Geïnteresseerd / Meer informatie

Voor een volledige functie-en profielbeschrijving van bovenstaande functie en verdere inlichtingen over onder meer loonvoorwaarden kan je terecht op de personeelsdienst van de gemeente, 02/302.43.20 of via e-mail: personeelsdienst@huldenberg.be

Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op de website of stuur je sollicitatie met cv en de nodige bewijsstukken (bewijs goed gedrag en zeden) ten laatste op 19 april 2021 per aangetekend schrijven (de poststempel geldt als bewijs) naar de gemeente Huldenberg t.a.v. het College van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg.  Je kan deze ook op de personeelsdienst komen afgeven tegen ontvangstbewijs of via e-mail: personeelsdienst@huldenberg.be