Verbod op niet-essentiële reizen: verklaring op eer

 • 27 januari 2021

Niet-essentiële reizen van en naar België zijn van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart verboden. Dat besliste het Overlegcomité op vrijdag 22 januari en is intussen uitgewerkt in een ministerieel besluit. Wie een essentiële reis maakt, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Je kan dat formulier downloaden op papier of online invullen.

Het ministerieel besluit verbiedt verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021. Dat betekent dat alleen essentiële reizen naar het buitenland toegestaan zijn:

 • reizen om professionele redenen;
 • reizen van diplomaten, ministers, Staats- en regeringsleiders, leden van het Europees Parlement en gelijkgestelden;
 • reizen omwille van dwingende gezinsredenen;
 • reizen omwille van humanitaire redenen;
 • reizen die studiegerelateerd zijn;
 • verplaatsingen door inwoners van de grensgemeenten, hun directe buurgemeenten en de grensregio’s, als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn;
 • reizen om zorg te dragen voor dieren
 • reizen in het kader van juridische verplichtingen, voor zover noodzakelijk en dit niet digitaal kan gebeuren;
 • reizen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig;
 • reizen in het kader van een verhuizing;
 • doorreizen.

Wie een buitenlandse reis maakt die toegelaten is, moet vanaf 27 januari 2021 in het bezit zijn van een verklaring op eer. Personen die regelmatig naar het buitenland gaan, bijvoorbeeld grensarbeiders of inwoners van grensgemeenten, moeten de verklaring op eer daarom slechts één keer invullen voor een welbepaalde activiteit.
 
Dat verandert niets aan de bestaande regels betreffende het invullen van het PLF-document, testen en quarantaine voor reizigers.

Op de website van Zorg en Gezondheid vind je de meest recente informatie over testen en isolatie en quarantaine specifiek voor Vlaanderen. Op de website van Sciensano vind je een document met het antwoord op veel gestelde vragen over reizen.