VLAREM-wijziging met betrekking tot het beleid rond omgevingslawaai

  • 25 augustus 2021

Het Departement Omgeving organiseert een publieke raadpleging bij een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering waarmee richtlijn 2020/367 (bepalingsmethoden voor schadelijke effecten van omgevingslawaai) wordt omgezet in VLAREM II, en waarmee VLAREM II wordt afgestemd op de bepalingen van verordening 2019/1010 (rapporteringsverplichtingen aan Europa).

Concreet gaat het om aanpassingen aan afdeling 2.2.4 (de beleidstaken betreffende de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai) en hoofdstuk 5.57 ‘Vliegvelden’ van VLAREM II.

Het besluit regelt bovendien ook de inwerkingtreding van de artikelen uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 over de bevoegdheden van de autoriteiten en instanties voor de uitvoering van de beleidstaken rond omgevingslawaai.

Dit alles kadert in de verdere uitwerking van het beleid rond omgevingslawaai conform de Europese richtlijn omgevingslawaai (2002/49/EG). Die heeft als doel in Europa een gemeenschappelijke aanpak in te voeren om schadelijke effecten van blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen of te verminderen.  

De inspraakperiode loopt van 20/08/2021 tot en met 18/09/2021.  

Het voorontwerp van besluit en alle informatie over deze publieke inspraakprocedure vindt u op de website van het Departement Omgeving en op het IBO portaal.